Вступити до партії


Підтримка партії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки документів

ЗАЯВА

про прийом до лав Політичної партії

САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

 

 

 

Надаються такі дані:

Дата народження і місце народження____________________________________________

Освіта_______________________________________________________________________

Який учбовий заклад закінчив, коли______________________________________________

Спеціальність за фахом ________________________________________________________

Місце роботи_________________________________________________________________

Посада_______________________________________________________________________

Домашня адреса_______________________________________________________________

Паспортні дані: серія_____,номер_________

Ким виданий______________________________________________________________________

Дата видачі___________

Особовий підпис ___________

Дата написання заяви ______________  


ЗРАЗОК

ЗАЯВА

про прийом до лав Політичної партії

САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

Я, Іванов Іван Іванович, прошу прийняти мене до лав Політичної партії САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА. З Програмою та Статутом партії ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати (заповнюється власноруч).

 Надаються такі дані:

Дата народження і місце народження____________________________________________

Освіта_______________________________________________________________________

Який учбовий заклад закінчив, коли______________________________________________

Спеціальність за фахом ________________________________________________________

Місце роботи_________________________________________________________________

Посада_______________________________________________________________________

Домашня адреса_______________________________________________________________

Паспортні дані: серія_____,номер_________

Ким виданий______________________________________________________________________

Дата видачі___________

Особовий підпис ___________

Дата написання заяви ______________   


АВТОБІОГРАФІЯ

______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, та по батькові)

_______________________________________________________________

Автобіографія складається у довільній формі власноручно. В описовій формі
висвітлити рік та місяць народження, місце народження, місце реєстрації та
фактичне місце проживання, адресу, контактні телефони. Короткі відомості про
близьких рідних (батько. мати, брати, сестри, чоловік, жінка, діти (коли та де
народилися, де проживають, чим зайняті). Коли, в яких навчальних закладах
Ви
навчались, яку освіту та спеціальність одержали. Коли, де і на якій посаді
працювали, з яких причин, звільнилися, чи переходили з посади на  посаду.
Участь  в 
громадських  та  політичних  організаціях.  Відношення до військової
служби.
Наявність судимостей.

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

Особистий підпис ___________ 

“___”______________________200__ р.

сайт розроблено компанією создать сайт