Вступити до партії


Підтримка партії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  лідера

Віктор Миколайович Бичихін

Народився 05 жовтня 1970 року в  робітничій   сім’ї  у  м. Клинці  на Брянщині. Після закінчення  середньої школи був  призваний  на  строкову  військову службу. Трудову діяльність розпочав  вантажником на Болградській швейній фабриці  в  Одеській   області.

У 1998  році   закінчив  Одеський  економічний  університет  і отримав  вищу  освіту фахом  магістр  банківської  справи. У подальшому  працював в банківській  системі  і пройшов шлях від провідного спеціаліста операційного відділу до головного спеціаліста відділу активних та пасивних операцій.  В  2003  році  отримав   другу  вищу  освіту в  Київському  Національному  університеті  ім.  Т.Г. Шевченка  за  фахом правознавство.

Під  час  навчання   та  практичного  виконання  своїх  професійних  обов’язків  проявив   схильність  до  глибоких  комплексних  аналітичних  досліджень,  теоретичних  узагальнень  розрізнених  процесів, а також  вміння  активного  формування  новітніх  наукових  підходів  щодо  вирішення  існуючих   проблем  не тільки в банківській сфері,  а  і в  розв’язанні нагальних поточних  питань у  життєдіяльності суспільства. Особливу  увагу  зосередив  на  проблемі  подальшого  розвитку місцевих ініціатив громадян до самоорганізації і створенні на базі цих об’єднань  співвласників   житла  та  інших  об’єднань  громадян  України,  реального  правового   та   іншого   забезпечення   їхньої   успішної  діяльності.

Напрацьований  у   цій сфері досвід  був  значно   доповнений  і   розширений   під  час  навчання  в   аспірантурі  Національної   академії  державного  управління  при  Президентові  України, ( яку  закінчив  у   листопаді   2007  року), а  також  у продовж реалізації  своїх  депутатських   повноважень (2002-2006 р.р., виборч. окр. №49)  у Деснянській  районній    у місті Києві раді,  де  працював  заступником  голови   постійної  комісії  з  питань  соціально-економічного  розвитку  району,  бюджету   та  фінансів.

Багато  часу  та  сил   віддає активній  популяризації  та  практичному  втіленні   в  життя    прогресивних   законодавчих  норм,   закладених у  Законі  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні». На його аргументоване переконання органи місцевого  самоврядування є  найбільш  наближеними до  управлінсько-господарських  функцій  і  саме  тому є  найбільш  компетентними  та  впливовими на  місцевому  рівні. Але  існуючі  суспільні протиріччя  не  сприяють  їхньому  всебічному  розвитку,  стримують ініціативу громадян,  гальмують процеси своєчасного і ефективного вирішення нагальних місцевих  проблем.

У 2008  році   втілив у життя   ідею  створення  окремого  об’єднання  громадян  України,  яке  б  ефективно сприяло прискоренню процесу  подолання  існуючих  перешкод  та  надало  можливість оптимізувати  стратегію  організації  відносин  між  державою  і  органами  місцевого  самоврядування. За  його  безпосередньої   участі в  жовтні  2008  року  було  зареєстровано Політичну партію САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА.  
Має  11 опублікованих  наукових   праць.

Займається бізнесом, є власником і керівником підприємства, шиє корпоративний одяг. Одружений, виховує сина.
Мешкає  в  місті  Києві.  

сайт розроблено компанією создать сайт