укр

рус

  eng

 

 


Вступити до партії


Підтримка партії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про сплату членських внесків

ПОЛОЖЕННЯ
про  сплату членських внесків в Політичній Партії
«САМВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА».

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Це Положення розроблено на основі чинного законодавства України та Статуту Політичної  Партії  « САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА » - і визначає порядок сплати вступних,  цільових ,благодійних та членських внесків членів  партії.
1.2. Це Положення затверджується Президією  Партії і може бути  змінене або скасоване лише нею.

2. ТЕРМІНОЛОГІЯ.

2.1. Вступний внесок – одноразове грошове перерахування, що сплачується при вступі до Партії в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.
2.2. Членський внесок – грошове перерахування, що сплачується членами Партії щомісячно в порядку та розмірі, визначених відповідно до цього Положення.
2.3. Цільовий внесок – грошове перерахування, що сплачується членами Партії у випадку необхідності цільовим призначенням для фінансування конкретних програм в порядку та розмірі, визначених відповідно до цього Положення.
2.4. Благодійний внесок-грошове перерахування, що сплачується членами Партії на добровільній основі.

3. ВСТУПНИЙ  ВНЕСОК.

3.1 Вступний внесок ідентичний сумі членського внеску. Розмір вступних внесків  визначається Президією Партії .
3.2. Вступний внесок новими членами Партії вноситься водночас з поданням заяви про вступ до Партії.
3.3.Перерахування вступного внеску здійснюється після прийняття рішення первинною організацією (вищестоящою організацією, або Президією Партії) про вступ конкретної особи до членів Політичної Партії ”САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”.
3.4. При підготовці проекту рішення про прийом в члени Партії  здійснюється запис про розмір вступного внеску, зазначається дата платежу та номер прибуткового касового ордеру в  “Відомості про сплату вступних внесків” розробленій Центральним Секретаріатом і затвердженої Президією Партії.
3.5. Підставою для видачі партійного  квитка є протокол  рішення  про прийом в члени Партії та перерахування суми вступного внеску в повному обсязі.
3.6. Вступний внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Політичної Партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”.

4. ЧЛЕНСЬКИЙ  ВНЕСОК.

4.1.Розмір членського внеску визначається Президією Партії  на поточний фінансовий рік  та оформлюється відповідним додатком до цього Положення.
4.2.Розмір періодичного членського внеску встановлюється в національній валюті України - гривні і не може переглядатись після початку фінансового року.
4.3.Членські внески у грошовій формі та у встановленому розмірі перераховуються безпосередньо на розрахунковий рахунок регіональної (обласної, міської)  партійної організації , з  яких  регіональна (обласна, міська) партійна  організація  в розмірі  60  відсотків упродовж  3-х  банківських днів  має  перерахувати  на  розрахунковий  рахунок Політичної Партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”. Якщо регіональна (обласна, міська) партійна організація налічує  більше 500 членів партії то на розрахунковий рахунок Політичної Партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» перераховується 30 відсотків, а решта залишається на розрахунковому рахунку в регіональній (обласній, міській) партійній організації.    
4.4. Перерахування щомісячного членського внеску здійснюється до  10 числа поточного місяця .
4.5.У разі невиконання членом  Партії п. 4.4 цього Положення упродовж  3-х  місяців,  питання про сплату періодичного членського внеску членом  Партії виноситься на розгляд чергових  зборів  первинної  партійної  організації, або вищих органів Політичної Партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”.

5. ЦІЛЬОВИЙ  ВНЕСОК.

5.1.Розмір разових цільових внесків для фінансування конкретних програм визначається та затверджується Президією Партії на підставі рішення  З’їзду  чи Політради  Партії в залежності від визначених (підтверджених кошторисом) витрат, обсягів фінансування конкретних програм і ступені зацікавленості Політичної Партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА” щодо реалізації цих програм та оформлюється відповідним додатком до цього Положення.
5.2. Цільовий внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Політичної Партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» в строки, які визначаються Президією  Партії в кожному окремому випадку.

6. БЛАГОДІЙНИЙ  ВНЕСОК.

6.1 Члени Партії та зацікавлені організації – учасники  спільних  програм  Політичної Партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА” мають право передавати в будь-який  звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановленої суми членських чи  цільових внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Партії, та робити цільові  благодійні внески для реалізації проектів, програм в рамках статутної діяльності Партії.
6.2. В разі надання  благодійного  внеску  в  майновій  формі передається воно   Політичної Партії “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА” відповідно до чинного законодавства України.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК ВНЕСКІВ.

7.1. При сплаті внески фіксуються в відомостях, розроблених в Центральному Секретаріаті та  затверджених Президією Партії в залежності від виду платежу. На кожний внесок виписується прибутковий касовий ордер та прикріплюється до відомості.
7.2.  Керівник первинної партійної організації (довірена особа) заповнює “Відомість обліку членських внесків” кожний місяць і надає інформацію до районної, міської партійної  організації.
7.3. Керівник (довірена особа) районної, міської партійної організації на підставі відомостей про сплати внесків один раз на квартал заповнює «Відомість обліку та використання надходжень членських внесків», розроблений Центральним Секретаріатом та затверджений Президією Партії, до 15 числа наступного місяця, і надсилає його до регіональної або обласної партійної організації.
7.4.  Керівник регіональної або обласної партійної організації  (довірена особа) до 20 числа на підставі відомостей районних, міських партійних організацій готує «Звіт про облік і розподіл членських внесків» і надсилає до Центрального Секретаріату Партії.
7.5.  В кінці року керівники партійних організацій  всіх ланок готують звіти про облік та розподіл членських внесків за рік і надсилають його до Центрального Секретаріату Партії.
7.6.  Всі відомості та звіти готують у двох примірниках. Їх підписує Голова осередку чи організації партії. Один примірник надсилається до керівного органу вищої партійної організації, другий –   зберігається у справах  осередку чи організації партії, яка його склала.

8. ДІЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІНШЕ.

8.1 Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Президією Партії.
8.2 Якщо будь-яка норма цього Положення стає не дійсною у зв’язку зі зміною чинного законодавства України або Статуту Партії, Президія Партії зобов’язана негайно привести таку норму у відповідність до чинного законодавства України або Статуту Партії.

                                                                                                          

сайт розроблено компанією создать сайт